WU Jian-Dong, LI Feng-Shan, James Burnham
Wetland Science . 2013, (3): 305 -312 .