LIU Xin-Wei, LIU Jun
Wetland Science . 2013, (3): 334 -338 .