WANG Ming, LIU Zi-Gang, MA Xue-Hui
Wetland Science . 2013, (3): 339 -346 .