LI Yi-Wei, HUANG Cai-Hong, MENG Rui
Wetland Science . 2013, (3): 388 -391 .